Projektet

Projektet ”Young Messengers of European Memory – YoMEM” (Unga budbärare av det europeiska minnet) vill bekräfta en syn på minnet, inte bara som ett nostalgiskt minne av det förflutna, utan som ett verktyg som syftar till att öka medvetenheten om vem vi är, som individer och som samhälle, för att återfå känslan av en bättre och möjlig framtid.
Vårt syfte är att skapa utbildningsvägar och verktyg för unga européer, baserade på självbiografiska metoder och digitalt berättande, som syftar till att:
– Öka medvetenheten bland unga människor om de värden som demokrati, samexistens och social rättvisa är grundläggande för Europeiska unionen;
– utveckla känslan av europeiskt medborgarskap;
– aktivt involvera ungdomar i försvaret och främjandet av europeiska värderingar genom digitala berättelsemetoder och skapandet av åtgärder för att sprida berättelser som vittnar om dessa värderingar, som ”budbärare av det europeiska minnet”.

Projektets teman för berättelser kommer att beröra följande:
MITT EUROPA
– Berättelser om tillhörighet till Europa, personliga erfarenheter som har fört människor närmare idén och värderingarna om ett enat Europa.
– Europeiska makro- och mikroberättelser, personliga erfarenheter av historiska fakta som är relevanta för Europas historia.
– Lärande av mångfald, lärande av mötet med traditioner och kulturer som representerar Europas mångfald.
BERÄTTELSER OM SOCIALA FÖRÄNDRINGAR I EUROPA
Berättelser som berättar om erövring och försvar av rättigheter och demokrati i Europa i går och i dag.

 

Organisationer

  • Associazione Storie Di Mondi Possibili (koordinator) – Italien
  • Asociatia Pro-Xpert – Rumänien
  • M3 Mcube Association – Frankrike
  • Real Time Video Ltd – Storbritannien
  • Stowarzyszenie Trenerow Organizacji Pozarzadowych – Polen
  • Mobilizing Expertise Ab – Sverige
  • Federazione Italiana CEMEA – Italien