Här kan du läsa eller se de berättelser som skapats av projektdeltagarna. Berättelser som talar om olika frågor, kopplade till den personliga erfarenheten av Europa, eller berättelser för ett mer rättvist och hållbart Europa.

Men du kan också skriva, eller samla in berättelser från andra!

Du kan direkt ladda upp en berättelse till StoryAp-arkivet.

Berättelsen kan vara i text-, bildberättelse- eller videoformat; den kan vara skapad av en enskild författare eller av flera författare tillsammans; det kan vara en personlig berättelse, eller så kan du samla in en annan persons berättelse.

Den berättelse som du laddar upp till arkivet kan delta i YoMEM Award!

Om du behöver förslag för att skapa en berättelse, gå till avsnittet RESURSER!

Om du behöver förslag för att skapa en berättelse, gå till avsnittet RESURSER!

Mitt Europafrån StoryAp Archivet

– Berättelser om att tillhöra Europa, personliga erfarenheter som har fört människor närmare idén och värderingarna om ett enat Europa.

– Europeiska makro- och mikroberättelser, personliga erfarenheter av historiska fakta som är relevanta för Europas historia.

– Lärande av mångfald, lärande av mötet med traditioner och kulturer som representerar Europas mångfald.

BERÄTTELSER OM SOCIAL FÖRÄNDRING I EUROPA FRÅN STORYAP-ARKIVETfrån StoryAp Archivet

Berättelser om erövring och försvar av rättigheter och demokrati i Europa i går och i dag.