Projekt

Projekt „Young Messengers of European Memory – YoMEM” chce zmienić postrzeganie pamięci nie jako zwykłego nostalgicznego wspomnienia przeszłości, ale jako narzędzia mającego na celu zwiększenie świadomości tego, kim jesteśmy, jako jednostki i jako społeczność, aby odzyskać poczucie lepszej i możliwej do zrealizowania przyszłości. Projekt YoMEM chce również wesprzeć ważną rolę, jaką młodzi ludzie mogą odegrać w tej głębokiej akcji kulturalnej. Naszym celem jest tworzenie ścieżek i narzędzi edukacyjnych dla młodych Europejczyków, opartych na metodologiach autobiograficznych i cyfrowym opowiadaniu historii (storytelling), mających na celu: – zwiększenie wśród młodych ludzi świadomości wartości demokracji, współistnienia, sprawiedliwości społecznej, jako wartości leżących u podstaw Unii Europejskiej; – rozwijanie poczucia obywatelstwa europejskiego; – aktywne angażowanie młodych ludzi w obronę i promocję wartości europejskich poprzez cyfrowe metodologie opowiadania historii (digital storytelling) oraz tworzenie działań na rzecz upowszechniania historii świadczących o tych wartościach, jako „posłańców europejskiej pamięci”.

Tematyka narracji projektu będzie dotyczyła:
MOJA EUROPA
– Historie przynależności do Europy, osobiste doświadczenia, które zbliżyły ludzi do idei i wartości zjednoczonej Europy.
– Europejskie makro i mikrohistorie, osobiste doświadczenia wydarzeń historycznych istotnych dla historii Europy.
– Uczenie się z różnorodności, uczenie się na podstawie spotkania z tradycjami i kulturami, które reprezentują europejską wielość.
HISTORIE ZMIAN SPOŁECZNYCH W EUROPIE
– Historie, które opowiadają o podboju i obronie praw i demokracji w Europie wczoraj i dziś.

Partnerzy

  • Storie di Mondi Possibili– Włochy (lider)
  • Association Pro Xpert – Rumunia
  • M3 MCube association – Francja
  • Real Time Video Ltd – Wielka Brytania
  • Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP (NGO Trainers’ Association) – Polska
  • Mobilizing Expertise AB – Szwecja
  • Federazione Italiana dei CEMEA – Włochy